KONTAKT      FAQ      ZWROTY    

ZWROTY

JAK DOKONAĆ ZWROTU?

1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć drogą mailową.

2. Oświadczenie należy wypełnić pełnymi danymi osobowymi , podać numer konta  odesłać

Ledrin Sp. z o. o.

ul. Vetterów 6a
20-277 Lublin

3. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt powinien być czysty, nie używany, z przyczepionymi metkami, zapakowany w bezpieczny sposób w kartonowe pudełko.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału oświadczenia odstąpienia od umowy przez sklep internetowy.

5. Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi klient.

0